< <
13 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -11-

BENEKLİ GEYİK KAFATASI

Yaş: 78 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Xin Jiang, Çin

Resimlerde fosilin dişlerinin ve kemik yapısının detayları görülmektedir. Geyikgiller familyasına ait sayısız geyik türünün önemli bir kısmının fosil örnekleri elde edilmiştir. Her birinin kendi türüne ait özel karakteristik yapıları vardır ve bunların tümü milyonlarca yıl öncesine ait söz konusu fosiller üzerinde görülebilmektedir. Resimde görülen 78 milyon yıllık benekli geyik kafatası, günümüz benekli geyiklerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Bu olağanüstü durum, Darwinizm'in büyük bir safsatadan ibaret olduğunu göstermek için yeterlidir. Darwinizm artık can çekişmekte, ancak bazı taraftarları tarafından herşeye rağmen ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Fakat çoktan yıkılmış ve kalıntıları da çökmeye devam etmekte olan bir teoriyi muhafaza etmenin mümkün olmadığı açıktır.

GERGEDAN KAFATASI

Yaş: 75 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Darwinistlerin iddiası şudur: Canlılar birbirlerinden türemiş ve zaman içinde değişerek bugünkü görünümlerini almışlardır. Eğer bu iddia doğruysa, bunun fosil kayıtlarından anlaşılması gerekir. Fakat fosil kayıtları bize, bugünkünden farksız milyonlarca yıllık canlılardan başka bir şey sunmamaktadır. Darwinist iddianın doğruluğunu gösteren tek bir ara form bile bulunmamaktadır. En küçüğünden en büyüğüne bütün canlılar bugünkü halleriyle milyonlarca yıl önce de yaşamışlardır. Resimdeki 75 milyon yıllık gergedan kafatası bunun örneklerinden biridir. Milyonlarca canlı değişmemişse, kuşkusuz insanın değişmiş olduğunu iddia etmenin de akılcı ve bilimsel bir temeli yoktur. İnsan, tarihte de insan olarak yaşamış ve hiçbir değişime uğramamıştır.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 90 milyon yıl Dönem: Kretase Bölge: Si Chuan, Gan Su, Çin Görsel ve yazılı basının bir bölümü Darwinizm yanlısıdır. Bu nedenle insanların evrimle ilgili olarak basın yoluyla karşılaştıkları bilgilerde neredeyse hiçbir zaman yaşayan fosil örnekleri yer almaz. Neredeyse hiçbir zaman, canlıların değişmediğine dair bir izaha rastlanmaz. Canlıların kompleks anatomik özelliklerinin milyonlarca yıl önce de var olduğuna dair bir bilgiyle karşılaşılmaz. Bunun tam tersi propaganda aralıksız yapılır. Darwinizm yıllar boyunca aynı taktikleri kullanarak insanları aldatmıştır. Fakat artık bu aldatmaca sona ermiştir. Fosil örnekleri kusursuz bir durağanlık göstermektedir ve artık insanların büyük çoğunluğu bu durumdan haberdardır. Örneğin 90 milyon yıllık bu sırtlan kafatası, değişmemiş sayısız canlıdan sadece biridir. Fosile bakıldığında, günümüz sırtlanlarıyla tamamen aynı olduğu hemen anlaşılmaktadır. İşte bu, Allah'ın büyük bir mucizesidir.

YER KÖPEĞİ KAFATASI

Yaş: 88 milyon yıl Dönem: Kretase Bölge: Yun Nan, Çin Darwin, canlıların değiştiğini sanıyordu. Ona göre insan da dahil olmak üzere tüm canlılar birbirlerinden türemişler ve bugünkü görünümlerine kavuşmuşlardı. Darwin, 19. yüzyıl biliminin kendi hipotezine delil sunamadığını düşünerek, teorisine göre "olması gereken" ara fosillerin sonraki yıllarda ortaya çıkacağına inanmıştı. Darwin'in sıkı takipçileri bu mirası sahiplendiler. O zamandan bu zamana kadar, Darwin'in bulunacağına inandığı ara fosilleri arayıp durdular. Fakat Darwin'in yanıldığını anlamak uzun sürmedi. Fosil kayıtlarının ortaya çıkardığı değişmemiş canlılar, Darwinizm'i kesin olarak ortadan kaldırdı. Günümüzde artık ideolojik olarak ayakta tutulmaya çalışılan bu batıl inanca bir büyük darbe de, resimde görülen 88 milyon yıllık yer köpeği kafatasıdır.

YABAN DOMUZU KAFATASI

Yaş: 87 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Fosil kayıtlarının Darwin'in beklentilerini karşılamaması, Darwin'in insanın hayali evrimiyle ilgili iddialarını da ortadan kaldırmaktadır. Eğer canlılık tarihinin hiçbir aşamasında bir değişim olmamışsa, türden türe geçiş diye bir şeyin tek bir izi bile yoksa, o zaman insanın başka türlerden evrimleştiğine dair iddialar da geçersiz kalmaktadır. Resimde görülen yaban domuzu kafatası 87 milyon yıllıktır ve yaban domuzlarının hiç değişmeden on milyonlarca yıl boyunca var olduklarını göstermektedir. Bu ve bunun gibi örnekler, insanın değiştiğine dair Darwinist iddianın da sonunu getirmektedir. Canlıların değişmediğine dair deliller, evrimin yaşanmadığını, yani insanın da kesinlikle evrimin bir ürünü olmadığını göstermektedir.

KUTUP PORSUĞU KAFATASI

Yaş: 90 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Zhou Kou Dian, Pekin, Çin

Resimde görülen kutup porsuğu kafatası 90 milyon yıllıktır. Kutup porsuğuna ait özelliklerin tümüne sahiptir ve bu canlıların hiçbir değişime uğramadığının tek başına delilidir. Bu somut delilin üzerine geliştirilen her evrim senaryosu artık geçersizdir. Çünkü evrim, milyonlarca yıl önceki bir canlının nasıl böylesine kompleks özellikler sergileyebildiğini ve bu canlının neden değişmediğini açıklayamaz. Eldeki veriler bilimseldir ve yalanlanabilecek durumda değildir. Canlıların tümü Allah'ın kusursuz eserleridir.

KURT KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Du Lan, Qing Hai, Çin

80 milyon yıllık tilki fosilinin diş detayları, evrimcilerin yanıldığını gösteren delillerdendir. Tilkiler tilki, kaplumbağalar kaplumbağa, kediler kedi, kaplanlar kaplan, kurtlar da kurt olarak yaratılmışlardır. Bunların ve diğer tüm canlıların değiştiklerine dair değil, oldukları gibi yaratıldıklarına dair deliller vardır. 80 milyon yıllık bu kurt kafatası da kurtların şu anki halleriyle yaratılmış olduklarının önemli bir kanıtıdır. Tıpkı bu canlılar gibi, insan da evrim geçirmemiş, yaratılmıştır. İnsan tarih boyunca hep insan olarak var olmuştur. Günümüzde insana dönüşen bir şempanzeye rastlanmadığı gibi, geçmişte de insana dönüşen bir şempanze örneği olmamıştır, buna dair tek bir delil bile yoktur.

BALIKÇI SANSAR KAFATASI

Yaş: 78 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Allah yoktan var etmeye kadir olandır. Bu gerçeği düşünmekten uzak olan Darwinistler, Allah'ın dilediği zamanda bir canlıyı dilediği şekilde, yalnızca "Ol" emriyle yarattığını anlayamaz veya kendilerince kabul etmek istemezler. Darwinistlerin ortaya sundukları mantıksız senaryoların, sahte delillerin kökeninde bu inançsızlıkları, gerçeklerden habersiz olmaları yatar. Fakat bilimsel delillere Darwinist büyünün etkisiyle bakmayan kişiler, yeryüzünde muhteşem bir yaratılışın hakim olduğunu anlamakta zorlanmazlar. Gerçekler çok açıktır. Canlılar mükemmel şekilde yaratılmış, kusursuz bir sistemle donatılmışlardır. Yaratıldıkları andan itibaren, nesiller boyunca aynıdırlar. Resimde görülen 78 milyon yıllık balıkçı sansar kafatası da bu gerçeğin temsilcilerindendir.

TİBET KUM TİLKİSİ KAFATASI

Yaş: 86 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Du Lan, Qing Hai, Çin

Darwinistlerin 80 milyon yıllık bir kurdun, 96 milyon yıllık bir pandanın, 75 milyon yıllık bir gergedanın neden değişmediğini açıklamaları gerekmektedir. Darwinistlerin, 83 milyon yıllık bir antilobun, 90 milyon yıllık bir sırtlanın, 70 milyon yıllık bir zebranın neden aynı kaldığını izah etmeleri gerekmektedir. Ve Darwinistlerin, resimde görülen 86 milyon yıllık Tibet kum tilkisinin ve bunun gibi milyonlarca canlının neden günümüzdekilerden hiç farklarının olmadığını açıklamaları gerekmektedir. Eğer Darwinistler bunların hiçbirine bilimsel bir açıklama getiremiyorlarsa – ki getirememektedirler – bu durumda evrimin sahte bir teori olduğunu kabul ve ilan etmeleri şarttır. Bunu yapmadıkları sürece, bilim adına değil, ideolojik saplantıları adına konuşmaktadırlar.

GÖZLÜKLÜ AYI KAFATASI

Yaş: 85 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Zhou Kou Dian, Fang Shan, Pekin, Çin

Ele geçen sayısız yaşayan fosil örneği karşısında evrimcilerin yaptıkları spekülasyonların hiçbir değeri yoktur. Darwinistler istedikleri kadar bilimsel dergilerde bilim dışı hikayeler içeren makale yayınlasınlar, istedikleri yayın organlarında istedikleri kadar haber yapsınlar, istedikleri kadar sahte fosilleri ve çizimleri evrimin deliliymiş gibi sunmaya çalışsınlar, ele geçen günümüz canlılarına ait tek bir fosil bu teoriyi tamamen ortadan kaldırmaya yeterlidir. Örneğin resimde görülen 85 milyon yıllık gözlüklü ayı kafatası tek başına bu teorinin geçersizliğini gösteren bir delildir. Günümüz gözlüklü ayılarının aynısıdır ve 85 milyon yıl boyunca değişmemiştir.

KURT KAFATASI

Yaş: 88 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Darwinizm'in yöntemi kafa bulandırmak üzerine kuruludur. Darwinistler dikkati dağıtmaya, temel konuları düşündürmemeye bunun yerine insanları spekülasyonlarla yönlendirmeye uğraşırlar. Sürekli aynı masalları tekrar ederek, insanları, ara geçiş canlılarının olduğuna inandırmaya çalışırlar. Oysa fosiller, somut bilimsel kanıttır. Darwinistlerin, evrim teorisini delillendirmek için araştırıp durduğu, fakat bu delilleri hiç bulamadıkları bir kaynaktır. Bu kaynaktan elde edilen bulgular, yani yaşayan sayısız fosil, evrimi reddetmektedir.

Resimde görülen 88 milyon yıllık kurt kafatası, bu delillerdendir. Kurtların, günümüzden 88 milyon yıl önce de şimdiki özellikleriyle var olduğunu, hiçbir değişime uğramadıklarını kanıtlamaktadır.

KURT KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Dong Liang, Shan Dong, Çin

"Kademeli gelişimi veya sıçramalı evrimi savunan hiçbir gerçek evrimci, fosil kayıtlarını, Yaratılış'a karşı evrim teorisini ispatlayacak bir delil olarak öne sürmez." 30

Richard L. Kleiss'in bu sözleri, fosil kayıtlarının, evrimin tüm iddialarını yerle bir ettiğini açıklar niteliktedir. Evrim, fosiller karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır. Yukarıda resmi görülen 65 milyon yıllık bir Asya yaban köpeği kafatası fosili, günümüzdeki türdeşleriyle aynı özellikleri göstermektedir. Bunun anlamı, söz konusu canlının 65 milyon yıl önce de aynı şekilde ve aynı niteliklerle yaşamış olduğudur. İşte bu, Darwinistleri gün geçtikçe daha fazla çaresiz bırakan bilimsel delillerden biridir.

DİPNOTLAR

29. Richard L. & Christina E. Kleiss, A Closer Look at the Evidence, Search for the Truth Publications, Mart 2004, s. January 26

13 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top