< <
9 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -7-

KÜÇÜK HİNT MİSK KEDİSİ KAFATASI

Yaş: 4,2 milyon yıl
Dönem: Pliosen
Bölge: Ma Ling Dağı, Çin

"Pek çok paleontolog fosil kayıtlarında kayıp halkaları bulmak yerine, sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi."21

Resimde görülen 4,2 milyon yıllık küçük Hint misk kedisi kafatası, Jeffrey H. Schwartz'ın sözlerini doğrulamaktadır. Fosil kayıtları, evrimcilerin bekledikleri ara formları göstermemiş, 4,2 milyon yıllık bu canlıda olduğu gibi, kompleks yapıdaki günümüz canlılarının örneklerini ortaya koymuştur.

KURT KAFATASI

Yaş: 82 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Günümüz kurtları nasılsa, 82 milyon yıl önce yaşamış olan kurtlar da aynıdır. Bu canlılar, milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişim geçirmemişlerdir. İlk yaratıldıkları andan itibaren yapıları olağanüstü derecede komplekstir ve canlının değiştiğine dair hiçbir iz yoktur. Kurtların, kedilerin, aslanların, kaplanların, tilkilerin, ayıların ve sayısız birçok canlının değiştiğine dair hiçbir iz yokken, tüm bu canlıların kafatasları on milyonlarca yıl boyunca aynı kalmışken, maymunların bedenlerinin ve kafatası yapılarının değişerek insanlara dönüştüğünü iddia etmenin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu masal, somut bulgularla yalanlanmıştır. İnsanın evrimi diye bir şey yoktur.

ASYA ALTIN KEDİSİ KAFATASI

Yaş: 5,1 milyon yıllık
Dönem: Miosen
Bölge: Gan Su, Çin

Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde Jeoloji Bölümü Başkanlığı yapmış olan David M. Raup, fosil kayıtlarının evrimi geçersiz kıldığını şöyle itiraf eder:

"Fosil kayıtları Darwin'i şaşırtmıştı… Şu anda biz Darwin'den yaklaşık 120 yıl sonrasındayız ve fosil kayıtları hakkında bilgimiz büyük oranda artmıştır. Elimizde çeyrek milyon fosil türü bulunmaktadır, ancak durum pek fazla değişmemiştir. Evrim kaydı, hala şaşırtıcı şekilde sarsıntılıdır…"22

Evrimi hikayesini sarsan fosillerden biri de resimdeki 5,1 milyon yıllık bu Asya altın kedisi kafatasıdır.

KIZIL KURT KAFATASI

Yaş: 66 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Lan Zhou, Çin

Yeryüzünde hayat, birdenbire ortaya çıkmıştır. 530 milyon yıl önce günümüzden fazla filum sergileyen sayısız çeşitlilikteki canlıların ardından (Kambriyen patlaması) ortaya çıkan tüm varlıklar da, herhangi bir ataları olmadan fosil kayıtlarında aniden belirmişlerdir. Örneğin resimde görülen 66 milyon yıllık kızıl kurt kafatası, yeryüzünde kurtların aniden belirdiğini ve kurtların hep günümüzdeki görünüm ve anatomik yapılarıyla aynı olduğunu göstermiştir. Bu gerçekler, yeryüzünde evrimin yaşandığı iddiasını yalanlarken, muhteşem bir yaratılışın hakim olduğunu göstermektedir.

ZÜRAFA KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Meng Gu, Çin

Zürafalar, uzun boyunlarıyla dikkat çeken canlılardır. Darwinistler bu olağanüstü canlının boynunun, yüksekteki dallara uzanırken zamanla uzadığı varsayımında bulunmuşlardır. Evrim teorisinin bu en ünlü aldatmacalarından biri, resimde görülen fosil deliliyle ortadan kalkmış bulunmaktadır. Çünkü zürafalar günümüzden 65 milyon yıl önce de aynıdırlar. Bunların sürekli değişim geçiren, dallara ulaşmak için gitgide uzamaya başlayan örneklerinden fosil kayıtlarında eser yoktur. Zürafa, bugün nasılsa, 65 milyon yıl önce de aynıdır.

ZEBRA KAFATASI

Yaş: 45 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Xi an, Çin

Zebralar günümüzden 45 milyon yıl önce de aynıdırlar. Tıpkı milyonlarca yıl boyunca kurtların, zürafaların, ayıların, çitaların değişmediği gibi bu canlılar da değişmemişlerdir. Bilimin ortaya koyduğu veriler, canlıların hayali evrimine dair hiçbir delil sunmamaktadır. Fosil kayıtlarındaki bu değişmezlik, hiçbir evrimci izah ile açıklanabilecek gibi değildir. Fosil kayıtları, canlıların Allah'ın takdir ettiği bir zamanda yoktan var edildiklerini, mükemmel şekilde korunduklarını ve harika donanımlarla yaşamlarını sürdürdüklerini göstermektedir.

KIRMIZI PANDA KAFATASI

Yaş: 67 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Qing Hai, Çin

Allah'ın sanatı eşsizdir. Bu sanat yeri, göğü ve tüm varlık alemini kaplamıştır. Allah'ın üstün ve muhteşem varlığı, yoktan var ettiği her varlıkta tecelli etmektedir.

Allah'ın üstün yaratışını kavrayamayan evrimciler, canlıların kökenine dair birçok senaryo ortaya koyarlar. Ancak bu senaryolar, bilimin hiçbir dalı tarafından teyit edilmemiştir. Darwinizm'e en ciddi darbe indiren bilim dallarından biri ise paleontoloji olmuştur. Elde edilen milyonlarca fosil, evrimin yaşandığına dair en küçük bir iz bile taşımamaktadır. Bugün doğada gördüğümüz kırmızı pandalarından hiçbir farkı olmayan resimdeki 67 milyon yıllık kırmızı panda kafatası fosili de bu gerçeği teyit etmektedir.

TİLKİ KAFATASI

Yaş: 7,3 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Lan Zhou, Çin

Şu anda yeryüzünde yaşayan tilkilerin tüm karakteristik özellikleri, 7,3 milyon yaşındaki bu tilki kafatası fosilinde olduğu gibi durmaktadır. Bir başka deyişle, günümüzden 7 milyon yıl önce de, 90 milyon yıl önce de canlılar hep aynı özellikleriyle var olmuşlardır. Niteliği anlaşılamayan yarı gelişmiş, garip görünümlü canlılar hiçbir zaman yaşamamıştır. Yüzbinlerce kafatası fosili, tilkilerin hep tilki, aslanların hep aslan, leoparların hep leopar, kedilerin hep kedi, sansarların hep sansar, maymunların hep maymun olarak var olduklarını ispatlamıştır. Fosil kayıtları, insanın bir tür hayvan olduğu yalanını da çökertmiştir. Diğer tüm canlılar gibi, insanı da Allah yoktan yaratmıştır ve ona Ruhu’ndan üflemiştir. İnsanı bir tür hayvan gibi lanse etmeye çalışanların girişimleri bilim tarafından geçersiz kılınmıştır.

YABAN EŞEĞİ KAFATASI

Yaş: 66 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Darwinizm'e göre, bugün fosilleri bulunmuş olan kafataslarının ve diğer kalıntıların, günümüzdeki canlılardan son derece farklı olmaları gerekirdi. Fosil kayıtlarında günümüzdeki canlıların evrimleşmekte olan halleriyle karşılaşılmalı, örneğin yarı balık yarı sürüngen, yarı sürüngen yarı memeli pek çok canlının izi olmalıydı. Günümüzdeki eşeklerin aynısı olan değil, eşeği andıran ama henüz tam eşek haline gelmemiş garip varlıkların fosilleri bulunmalıydı. Bulunan eşek kafatası fosillerinde, üç göz çukuru olan, burun çukuru henüz oluşmamış, çenesi alnında gibi ilginç formlara rastlanılmalıydı.

Ancak bulunan tüm eşek fosilleri, günümüzdeki eşeklerin bütün anatomik özelliklerini taşımakta, eşeklerin var oldukları ilk andan itibaren hiç değişmediklerini ortaya koymaktadır.

KUTUP PORSUĞU KAFATASI

Yaş: 33 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: He Zheng, Shan Dong, Çin

Bundan 33 milyon yıl önce yaşayan kutup porsukları, günümüzdeki türdeşleriyle aynı yapıya, aynı görünüme sahipti. Günümüzdeki türdeşleri gibi yaşıyor, onlar gibi besleniyor, onlar gibi ürüyordu. Çünkü onu günümüzden 33 milyon yıl önce yaratan da, günümüzde var eden de tüm varlıkların Sahibi ve Hakimi olan Yüce Allah'tır. Ona can veren, ona bir yaşam şekli belirleyen Allah'tır. Kutup porsuğu da diğer canlılar da kör tesadüflerin ürünü değildir.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 33 milyon yıl
Dönem: Oligosen
Bölge: He Zheng, Shan Dong, Çin

Toprak altından milyonlarca yıllık bir canlının detaylı kalıntılarının çıkması bir mucizedir. Allah dileseydi, bir canlının kemikleri de, yumuşak dokuları gibi toprak altında kaybolabilir, geriye iz kalmayabilirdi. İşte o zaman Darwinistler, spekülasyonları için bir zemin bulmuş olur, teori, biyoloji, mikrobiyoloji ve genetik alanlarında kanıtlanmamış olmasına rağmen, olmayan fosil kayıtlarını senaryo üretmek için kullanabilirlerdi. Fakat durum böyle değildir. Canlıların eksiksiz iskelet kalıntıları toprak altından çıkarılmakta, tüm detaylar analiz edilebilmekte, günümüz canlılarıyla kıyaslar yapılabilmekte ve ele geçen sayısız detay sayesinde canlının türü ve günümüz canlıları ile benzerliği mükemmel şekilde saptanabilmektedir. Dolayısıyla Darwinizm, tüm bilim alanlarında olduğu gibi paleontoloji alanında da çöküşe uğramıştır.

Bu mükemmel kalıntılardan bir tanesi de 33 milyon yıllık sırtlan kafatasıdır ve bugün yaşayan sırtlanlardan hiçbir farkı yoktur.

ASYA YABAN KÖPEĞİ KAFATASI

Yaş: 48 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Kai Feng, He Nan, Çin

Resimdeki Asya yaban köpeği kafatası, 48 milyon yıllık kalıntısıyla hiçbir değişime uğramadığını ilan etmektedir. Darwinizm'e göre, bir canlının hayali evrimi için 48 milyon yıl oldukça uzun bir süredir. Canlı böylesine uzun bir dönem içinde, sayısız sözde tesadüfi değişimden geçmeli, kör süreçler içinde bir türden diğerine değişim göstermelidir. Asya yaban köpeğinin günümüzde görülen mükemmel yapısına ulaşabilmek için sayısız ara aşamalar katetmeli ve dolayısıyla 48 milyon yıl önceki hali günümüzdekinden çok farklı olmalıdır. Fakat 48 milyon yıllık canlının fosili elimizdedir ve şu an dünya üzerinde yaşayan Asya yaban köpeklerinden hiçbir farkı yoktur. Bu da, evrimin bir masaldan ibaret olduğunun somut bir delilidir.

KAPLAN KAFATASI

Yaş: 76 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: He Zeng, Çin

Fosil kayıtlarında 90 milyon yıllık, 78 milyon yıllık, 80 milyon yıllık ve farklı yaşlarda kaplan kafatasları bulunmuştur. Resimde gördüğünüz bu kaplan kafatası da 76 milyon yıllıktır. Birbirinden farklı dönemlerde ele geçen tüm bu fosiller, günümüz kaplanlarının aynısıdır. Hiçbiri değişmemiştir, hiçbirinin zaman içinde evrim geçirdiğine dair bir delil yoktur. Hiçbiri bir diğerinden eksik ya da daha gelişmiş bir özellik göstermemektedir. Bu canlı, şimdi nasıl ise milyonlarca sene önce de aynıdır.

TİLKİ KAFATASI

Yaş: 53 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Quing Hai, Çin

Günümüzden 53 milyon yıl önceki tilkiler de değişmemiştir, 46 milyon yıl önceki tilkiler de. Daha geriye gitsek, daha eski tilki kalıntıları bulunsa, bunların da hiçbir şekilde değişmemiş oldukları görülecektir. Buna rağmen Darwinistlerin canlıların evrimi hikayesinde ısrar etmeleri manasızdır. Genetik bilimi evrim mekanizmalarını ortadan kaldırmıştır, mikrobiyoloji canlı sistemlerinin evrimleşemeyeceğini göstermiştir. Paleontoloji, türlerin değişmemiş olduğunu ispatlamıştır. Evrimciler çökmeye yüz tutmuş bu teoriyi zorla ayakta tutmaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Tüm bilimler ve tüm deliller, canlıların yaratıldıklarını göstermektedir.

DİPNOTLAR

21. Schwartz, Jeffrey H., Sudden Origins, 1999, s. 89

22. David M. Raup, Conflicts Between Darwin and Paleontology, Field Museum of Natural History Bulletin, Vol. 50, No. 1, Ocak, 1979, s. 25

9 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top