< <
7 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -5-

KIZIL TİLKİ KAFATASI

Yaş: 67 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: He Nan, Çin

Darwinizm, bir canlı kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlanmış olmasını, kör tesadüflerin mucizesi olarak görür. Görmeyen, duymayan, hissetmeyen, şuursuz atomların, gören, duyan, hisseden, düşünen şuurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin sözde ilahi gücünden olduğunu iddia eder. Tesadüf, Darwinizm’in mucizeler meydana getiren sahte ilahıdır. Fakat Darwinizm’in karanlık büyüsü, bilimsel delillerle yok edilmiştir. Milyonlarca yıllık canlı kalıntıları, canlıların değişmediğini açıkça ilan etmiştir. Örneğin resimde fosili görülen kızıl tilki kafatası, günümüz kızıl tilkilerinden farksızdır. Aradan geçen on milyonlarca yıla rağmen kızıl tilkilerin hiç değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini ortaya koyan bu fosil karşısında Darwinistlerin sahte delillerinin hiçbir geçerliliği yoktur.

ÇAKAL KAFATASI

Yaş: 51 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Gao Xiong, Tayvan

Darwin, milyonlarca yıllık yaşayan fosillerden habersizdi. Hücrenin, içi su dolu bir baloncuk olduğunu zannediyordu. Darwin'in yaşadığı dönemde, üstün teknolojiye sahip laboratuvarlar yoktu. Değil laboratuvarlar, buzdolabı, telefon, daktilo, hatta tükenmez kalem bile yoktu. Böyle bir ortamda geliştirilmiş olan evrim teorisi, delilsiz, mantıksız ve dayanaksız bir varsayımdı. Amatörce ortaya atılmış bu sahte teori, ideolojik kaygılarla sahiplenildi. 20. ve 21. yüzyılda ise koşullar çok değişti. Son teknoloji ürünü laboratuvarlarda yapılan incelemeler hücrenin son derece kompleks bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Hücrenin tek bir proteininin tesadüfen oluşmasının 10950'de bir ihtimal olduğu anlaşıldı. Hepsinden önemlisi elde edilen sayısız yaşayan fosil, canlılığın kökenine dair Darwinist hikayelerin gerçek olmadığını gösterdi.

Darwinizm'in sonunu getiren fosillerden birisi de resimde görülen 51 milyon yıllık çakal kafatasıdır. Canlının 51 milyon yıllık örneği, günümüzden tam anlamıyla farksızdır.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 74 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Liao Yang, Liaoning, Çin

20. yüzyılın önde gelen evrimcilerinden George Gaylord Simpson'ın açıklamaları, evrim teorisinin ne kadar büyük bir çıkmaz içinde olduğunu göstermektedir:

"Bu, memelilerin 32 ayrı takımının hepsi için geçerlidir... Her takımın bilinen en eski ve (sözde) en ilkel üyesi, bu takıma ait temel karakterlerin hepsine zaten sahiptir ve hiçbir durumda bir takımdan bir diğerine doğru ilerleyen devamlı bir gelişim bilinmemektedir. Çoğu örnekte farklılık o kadar keskin ve boşluk o kadar büyüktür ki, tüm bir takımın kökeni spekülatif ve son derece tartışmalıdır…" 13

Evrimcilerin de itiraf ettiği gibi, Darwinizm'in canlılığın kökeniyle ilgili iddiaları "spekülasyonlar"dan ibarettir. Resimdeki 74 milyon yıllık bozayı kafatası fosili gibi somut bulgular ise, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu göstermektedir.

Fosil oluşumu esnasında, kemikler ve dişler gibi sert yapılar, yumuşak dokulara kıyasla, daha kolay muhafaza edilir. Yumuşak doku yok olurken, kemiksi yapılar uzun dönemler içinde inorganik yapılara dönüşürler. Diğer bir deyişle canlı kemik dokusunun mineralleri, kayalardaki inorganik minerallerle aynı yapıya sahip olur. Böylece on milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar, en ince detaylarına kadar korunurlar. Resimlerde de, 74 milyon yıllık bozayının dişlerinin yapısal detayı ve kemik dokusunun iç yapısı görülmektedir. Bundan on milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar da, tıpkı bugünkü canlılar gibi mükemmel bir kemik dokusuna ve yapısına sahiptirler.

KURT KAFATASI

Yaş: 75 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Xin Jiang, Çin

Fosilin dişlerinin detaylı görünümü.

Çamurlu bir sudan, milyonlarca yıl içinde, henüz bilim adamlarının bir benzerini geliştiremediği son derece kompleks yapıdaki bir canlı hücrenin tesadüfen oluştuğunu iddia eden mantık için, medeniyetler kuran, devletler yöneten, ameliyatlar yapan, fikirler geliştiren insanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmek de kuşkusuz zor değildir. Darwinizm mantığı son derece ilkeldir. Bu ilkel mantık içinde imkansızı mümkün hale getirmek kolay olur. Deliller yokken delil varmış gibi davranmak sorun değildir. Bu mantıkta, Allah'ın yaratma sanatı açık olmasına rağmen, bunu takdir edebilecek bir akıl ve anlayışı bulabilmek zordur.

Fakat bu ilkel mantıktan sıyrılmış kişiler için Allah'ın apaçık olan varlığının delillerini görmek kolaydır. Resimdeki 75 milyon yıllık kurt kafatası fosili de bu delillerden biridir.

SİYAH AYI KAFATASI

Yaş: 83 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Ning Xia, Çin

Fosilin çene yapısındaki detaylar, siyah ayıların on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerinin ispatlarındandır.

83 milyon yıl önce günümüzdeki siyah ayıların yaşıyor olduğunu bilmek, evrimin geçersizliğini görmek için yeterlidir. Evrime göre müthiş bir ilkelliğin hüküm sürmesi gereken, yeryüzünün yarı gelişmiş canlılarla dolu olması gereken bir zamanda olağanüstü kompleks yapısıyla dev memelilerin var olması, Darwinizm'in rafa kaldırılması gereken bir teori olduğunu açıkça gösteren yeterli bir delildir. Böylesine bir delil başlı başına yeterliyken, farklı canlı türlerine ait sayısız yaşayan fosil bulunmuş ve bunların günümüz canlılarından bir farkları olmadığı anlaşılmıştır. Darwinizm'in çöküşü, Darwin'in ve tüm diğer evrimcilerin en büyük umudu olan fosil kayıtları vesilesiyle olmuştur.

ÇİZGİLİ ÇAKAL KAFATASI

Yaş: 82 milyon yıl
Dönem: Kretase

Bölge: Xi Jiang, Çin

Fosilin diş yapısı gibi detayları, canlının bundan 82 milyon yıl önceki haliyle günümüzdeki halinin aynı olduğunu ortaya koymaktadır.

82 milyon yıllık çizgili çakal kafatası, geçmişten izi kalan günümüz canlılarından yalnızca biridir. 82 milyon yıl önceki dünyada, tüm özellikleriyle günümüz çakallarının yaşamış olduğunu göstermektedir. Bu ve bunun gibi sayısız örnek, Darwinistlere şunu anlatmaktadır: Gerek çakalların, gerek maymunların, gerek diğer canlıların, gerekse geçmişte yaşamış farklı insan ırklarının kafatasları incelendiğinde, bunların hiçbirinin değişime uğramadıkları görülmektedir. Bunların herhangi birinin değiştiğini gösteren tek bir ara form bile bulunmamaktadır. Bunun anlamı, canlıların evrim geçirmedikleri, her birini Yüce Allah'ın yarattığıdır.

YABANİ KÖPEK KAFATASI

Yaş: 50 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: İngiltere

"Herhangi bir sürüngenin memeliye dönüşmesini kafamda canlandıramıyorum."14 diyen Darwin, böyle bir süreç hiç yaşanmadığı için bunu zihninde canlandıramıyordu. Onun ardından bu mantık dışı iddia, hiçbir bilimsel bulgu olmamasına rağmen ısrarla savunuldu. Ancak bugün artık, resimdeki 50 milyon yıllık yabani köpek kafatası gibi sayısız fosil, bu Darwinist hikayenin hiçbir zaman yaşanmadığını ispatlamıştır.

AYI KAFATASI

Yaş: 63 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Liaoning, Çin

Resimdeki ayı kafatası fosili 63 milyon yaşındadır ve ayıların tarih boyunca hep ayı olarak var olduklarının ispatıdır. Ayılar herhangi bir hayali ortak atadan türememiş ya da herhangi başka bir canlıya dönüşmemişlerdir. Tüm canlılar sahip oldukları özelliklerle varlıklarını devam ettirmişlerken, maymunların günün birinde insanlara dönüştükleri iddiasının bir mantığı yoktur. Tüm canlı türleri için geçerli olan değişmezlik, maymunlar ve insanlar için de geçerlidir. İnsan hep insan, maymun hep maymun olarak var olmuştur.

YER KURDU KAFATASI

Yaş: 49 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Xi, An, Shan Xi, Çin

Fosilin kemik dokusunun iç yapısı tüm detaylarıyla muhafaza olmuştur.

Eğer Darwinizm bir gerçek olsaydı, milyonlarca yıllık günümüz canlılarının fosilleri yerine, fosil kayıtlarında gelişmekte olan ara türlerin var olması gerekirdi. Fakat durum böyle değildir, bulgular Darwinist masalla uyum sağlamamaktadır. Amerikalı paleontolog S.M. Stanley de bu gerçeği şöyle ifade eder:

"Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zaman da uyumlu olmamıştır..." 15

Fosil kayıtları resimde örneği görülen 49 milyon yıllık yer kurdu kafatası gibi, hiç değişikliğe uğramamış milyonlarca canlı türüyle doludur.

İRİ KULAKLI TİLKİ KAFATASI

Yaş: 71 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Tilkilerin bir türü olan iri kulaklı tilki, özel ve büyük kulak yapısı ve diğer tilki türlerine göre daha küçük dişleri ile dikkat çeker. 71 milyon yıllık iri kulaklı tilki kafatası fosili, günümüz türdeşleriyle aynı tipik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla Darwinizm, hem türler hem de türler içindeki çeşitlenmeler konusunda da açıklamasızdır. Farklı türdeki tilkiler, fosil kayıtlarında milyonlarca yıl öncesinden beri vardır. Bu durum, diğer pek çok canlı için de geçerlidir ve canlıların diğer türlerden hayali geçişini gösteren tek bir ara form bile bulunmamaktadır. Bütün bu deliller, Darwinizm'in çöküşü konusunda şüpheye yer bırakmamakta, canlıların bugün sahip oldukları tüm kompleks özelliklerle yaratıldıklarını ortaya koymaktadır.

AYI KAFATASI

Yaş: 64 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Xin Jiang ve Ning Xia, Çin

"Napolyon'un Mısır'a gerçekleştirdiği saldırılar sırasında dönemin alimleri tarafından getirtilen ve binlerce yıl önce yaşamış kedi, kuş ve diğer canlıların mumyalanmış bedenlerine ait örnekler üzerinde çizimler yapan Cuvier, bunların her ne olursa olsun günümüzde yaşayan canlı formlarıyla kesinlikle aynı olduğunu kanıt gösterdi. Bu durumda evrim neredeydi, tüm bunlar düşünüldüğünde değişim neredeydi? Lamarck haklı olsaydı, gözlerimizle az da olsa bir değişim görmemiz gerekirdi, fakat bunu görmüyoruz."16

Michael Ruse'un bu itirafı evrim tarihinin başından beri canlıların değişmediğinin bilindiğini vurgulamaktadır. Resimde görülen 64 milyon yıllık ayı kafatasının da sergilediği gerçek, türlerin tarihin hiçbir döneminde değişmemiş olduğudur.

YER KURDU KAFATASI

Yaş: 49 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Xi An, Shan Xi, Çin

Yeryüzündeki yaşam müthiş bir çeşitlilik sergilemektedir. Kutuplardan amazonlara, okyanus derinliklerinden, küçük tatlı sulara, yüksek dağlardan yerin altındaki toprağa kadar her yerde insanı hayrete düşürecek büyük bir çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik, bugün olduğu gibi milyonlarca yıl önce de yeryüzünde sergilenmiştir. Bunun izleri fosil kayıtlarıdır.

Sayısız balık çeşidi, kuşlar, sürüngenler, mükemmel donanımlı kara ve deniz canlıları fosil kayıtlarında hep bugünkü halleriyle yer almaktadır. Resimdeki 49 milyon yıllık yer kurdu kafatası gibi fosiller, hiçbir türün bir başka türe dönüşmediğinin kanıtıdırlar. Bu kanıtların gösterdiği gerçek, Yaratılış'tır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 82 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Darwinistler doğayı incelemiş ve bu kadar çok canlı çeşitliliğinin nasıl ortaya çıktığını bulmaya çalışmışlardır. Darwin'in sunduğu batıl yöntemi izlemişler ve canlıların sözde bir "atası" olması gerektiğine karar vermişlerdir. Fakat fosil kayıtlarını inceledikçe, canlıları hayali bir "ataya" doğru götüren izlerle değil, canlıların "kendileriyle" karşılaşmışlardır. Aklı ve mantığı yerinde olan, bilimsel delilleri objektif olarak değerlendiren bir kişi, kuşkusuz ki bu bilgilerden canlılığın kökeninin evrim ile oluşmadığı sonucunu kolaylıkla çıkartır. Ama akıl, mantık, sağduyu ve bilim, Darwinizm büyüsü altında baskılanmıştır.

Darwinizm büyüsünden kurtulmayı başarmış kişiler için ise, resimde görülen 82 milyon yıllık aslan kafatası Darwinizm'in geçersizliğine yeterli bir delildir. Bir canlı 82 milyon yıl boyunca değişmeden kalmışsa ve fosilleri bulunan canlıların tümü bu gerçeği teyit ediyorsa, o zaman evrim yaşanmamış demektir.

TAZMANYA CANAVARI KAFATASI

Yaş: 31 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Jiang Xi , Çin

Dinozorların Sessiz Gecesi kitabının yazarı, evrimci Hoimar Von Ditfurth şöyle söylemektedir:

"Geri dönüp baktığımızda, neredeyse ıstırapla aranan o geçiş biçimlerini bir türlü bulamamış olmamıza şaşırmamamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü büyük olasılıkla böyle bir ara aşama hiç var olmadı."17

Von Ditfurth, evrimcilerin içinde bulunduğu durumu kendince kurtarmaya çalışarak, her ne kadar "büyük olasılıkla" diye ifade etmiş olsa da, ara aşama diye bir sürecin hiç yaşanmamış olduğu net bir gerçektir. Canlılık tarihi, aşama aşama oluşan varlıkların değil, tarihin her döneminde tüm yapı ve uzuvlarıyla eksiksiz olarak bir anda ortaya çıkan ve varlığını devam ettiren canlıların izleriyle doludur. Bu izlerden biri de, resimdeki 31 milyon yıllık tazmanya canavarı kafatasıdır.

GELİNCİK KAFATASI

Yaş: 59 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Jiang Xi, Çin

Resimdeki kemik dokusu gibi, fosile ait tüm detaylar, gelinciklerin bundan on milyonlarca yıl önce de günümüzdeki kusursuz ve eksiksiz yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Fosil kayıtları, Darwin'in iddialarının gerçeklerle uyumlu olmadığını ortaya koymuştur. Günümüzde devam eden evrim spekülasyonları, Darwin'in bu yanılgısını hazmedememekten kaynaklanmaktadır. Canlıların değişmemiş oldukları, resimde görülen 59 milyon yıllık gelincik kafatası fosiliyle bir kez daha kanıtlanmış durumdadır. Kitapta görüp incelediğiniz her fosil, Darwin'in iddia ettiği dönüşüm hikayesini birer birer ortadan kaldırmaktadır. Artık günümüz evrimcilerinin Darwin'in hatasını hazmetme ve bilimsel gerçekleri kabul etme zamanı gelmiştir.

7 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top