< <
8 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -6-

YABAN DOMUZU KAFATASI

Yaş: 58 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Milyonlarca yıllık tarih boyunca kaplanlar değişmemiştir, aslanlar değişmemiştir, ayılar, tilkiler, çakallar değişmemiştir. Resimde görülen 58 milyon yıllık yaban domuzu değişmemiştir. Bunlar gibi fosilleri bulunan sayısız canlı, canlıların hiçbir değişime uğramadığını göstermektedir. Bu durum insanın hayali evrimi spekülasyonlarını da ortadan kaldırmaktadır. Canlıların evrimine dair bir delil yoktur. İnsanın evrimine dair de bir delil yoktur. Tam tersine tüm canlılar, bıraktıkları fosillerle evrimi yalanlamaktadırlar. Evrim yaşanmamıştır, bu kitapta gördüğünüz onlarca fosil, tek başına bunu kanıtlamaktadır.

YABAN DOMUZU KAFATASI

Yaş. 58 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Darwinistler daha önce ilkel mantıklar kullanarak kendilerine taraftarlar bulabiliyorlardı. Bilimsel cehalet ortamında çamurlu sudan zaman içinde kendi kendine proteinlerin ve nihayet hücrenin oluştuğuna, suda avlanan ayıların bir müddet sonra yüzgeçler kazanarak balinaya dönüştüğüne, maymunların ağaçtan ağaca atlamaktan vazgeçip dik yürümeye karar verip insan olduklarına kitleleri inandırmak kolaydı. Genetik ve paleontoloji bilinmediğinden, bütün bu hayali dönüşümler adeta kesin gerçekmiş gibi lanse ediliyordu. Ama şu anda Darwinistler için durum hiç de kolay değildir. Genetik bilimi hücrenin kompleksliğini ortaya koymuştur, paleontoloji ise canlıların değişmediğini... 58 milyon yıllık yaban domuzu kafatası fosili gibi sayısız örnek, milyonlarca yıllık canlıların günümüzdekinden farksız bir komplekslik sergilediğini göstermektedir. Artık Darwinizm'in, insanları aldatması mümkün değildir.

ZEBRA KAFATASI

Yaş: 45 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Xi An, China

Allah her canlıyı farklı görünümde ve biçimde yaratmıştır. Yaşama şekilleri, ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu gibi, beden yapılarında da derin farklılıklar bulunmaktadır. İşte bu nedenle ele geçirilen fosilleri tanımlamak zor değildir. Fosili bulunan canlının tüm anatomik özelliklerini kalıntılardan anlamak mümkündür. Resimde görülen 45 milyon yıllık zebra fosili de bu ayrımı açıkça göstermektedir. Fosil özelliklerinden canlının günümüz zebralarından hiçbir farkı olmadığı açıkça görülmektedir.

Kuşkusuz bu, Allah'ın büyük bir mucizesidir. Eldeki bilimsel kanıt, evrimci bile olsalar, bilim adamları için reddedilemeyecek bir kesinlik taşımaktadır. Canlıların değişmedikleri, yani herhangi bir evrim sürecinden geçmedikleri somut bir bilimsel bulgudur.

ÇİTA KAFATASI

Yaş: 7,3 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Darwinistler, maymunların bazı davranış biçimlerine bakarak, insanlarla maymunların sözde ortak bir atadan geldiklerini iddia ederler. Buna göre, maymunlar günün birinde ağaçlardan inmeye, dik yürümeye, konuşmaya, şarkı söylemeye, beste yapmaya, binalar inşa etmeye, bilimsel keşiflerde bulunmaya karar vermiş ve insana dönüşmüşlerdir. O zaman benzer bir hayali dönüşümün diğer hayvanlar için de geçerli olması gerekir. Örneğin çitalar da, çok hızlı koştukları için, günün birinde olimpiyat kazanan bir insana dönüşmeye karar verebilir ve kendi kendilerine yapılarını tamamen değiştirebilirler. Ancak, bilimsel verilere bakıldığında çitaların, kaplanların, kurtların, tilkilerin, aslanların, leoparların kısaca tüm hayvanların değişmediği görülmektedir. Aynı değişmezlik maymunlar ve insanlar için de geçerlidir. Maymunlar hep maymun, insanlar hep insan olarak var olmuşlardır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 85 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Lin Yi, Shan Dong, Çin

İnsanların büyük bir kısmı, uzun zamanlar boyunca Darwinizm'i savunan profesörlerin ve bilim adamlarının ifadelerini referans aldılar. "Bu kişiler evrime inanıyorsa, vardır bir bildikleri" diye düşündüler ve körü körüne evrime inandılar. Bu yanılgının temelinde, Darwinizm'in yalnızca ideolojik kaygılarla savunulduğunun bilinmemesi vardı. İnsanlar, Darwinizm'i savunan bilim adamlarının "Balık sudan çıkıp, tesadüfen oluşan bacaklarıyla karada yürümeye başladı" veya "Cevizi taşla kırmaya başlayan şempanze bu yeteneği ile uzaya ulaşan füzeler inşa eden, medeniyetler kuran, laboratuvarda kendisini inceleyen insana dönüştü" saçmalığını savunduklarını bilmiyorlardı. Ancak artık gerçekler ortadadır. İnsanlar, fosil kayıtlarında bugünkü canlıların milyonlarca yıllık örneklerinin bulunduğunu da bilmektedir. Bunlardan biri, resimde görülen 85 milyon yıllık aslan kafatasıdır. Bu fosil, aslanların da diğer canlılar gibi evrim geçirmemiş olduğunu kanıtlamaktadır.

KAHVERENGİ SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 55 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Gan Su, Çin

"Tüm deliller, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir: (Fosil kayıtlarında) gördüğümüz boşluklar, hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır, bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir."18

Darwinistlerin bu tip itirafları, her ne kadar gizlemeye çalışsalar da, fosil kayıtlarının sergilemiş olduğu gerçeğin farkında olduklarını göstermektedir. Fosil kayıtları, Darwinizm'in isimlendirdiği boşluklarla doludur, bir başka deyişle Darwinizm'in olmasını beklediği ara formların en küçük bir izini bile ortaya koymamıştır. Bunun yerine fosil kayıtları, kompleks yapıdaki günümüz canlılarının değişmemiş olduklarını gösteren yaşayan fosillerle doludur. 55 milyon yıllık kahverengi sırtlan kafatası, sırtlanların milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini, evrim geçirmediklerini göstermektedir. Darwinistler istedikleri kadar arayadursunlar, canlıların evrimleştiklerini gösterecek tek bir ara form bile bulamayacaklardır.

ANTİLOP KAFATASI

Yaş: 66 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Gan Su, Çin

Sayfalar boyunca yer alan on milyonlarca yıldır değişmemiş tür örneklerinin sayısı, bu kitapta gördüklerinizden çok daha fazladır. Eğer evrim doğru olsaydı, sayısız türün değiştiğini gösterecek milyarlarca ara form bulunması gerekirdi. Fosil kayıtlarında tüm özellikleriyle tam canlılar yerine, yarı gelişmiş henüz günümüzdeki halini almamış varlıkların izlerini görmemiz gerekirdi. Fakat şu anda, sayısız çağrıya rağmen, Darwinistler tek bir tane bile ara form örneği gösterememektedir. Öte yandan, günümüz canlılarının hiç değişmeden milyonlarca yıl boyunca varlıklarını devam ettirdiklerini gösteren fosiller milyonlarcadır ve kitaplarda, sergilerde sergilenmektedir.

Darwinistlerin bu delilsizliklerine karşı Yaratılış gerçeğinin delilleri sürekli olarak artmaktadır. Bunun örneklerden bir tanesi resimde görülen 66 milyon yıllık antilop kafatasıdır.

ANTİLOP KAFATASI

Yaş: 63 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Gan Su, Çin

Bir başka antilop kafatası ise 63 milyon yıllıktır. Bu fosilin de incelenen anatomik detayları, günümüz antiloplarından farksız olduğunu göstermiştir. Canlının 63 milyon yıl boyunca aynı olması ve öncesinde değişim geçirdiğine dair hiçbir iz bulunmaması, kuşkusuz evrim teorisinin geçersizliğini görebilmek için yeterlidir.

Bu delillerin gösterdiği gerçeği anlamak zor değildir. Canlılar Allah'ın emri ile yaratılmış muhteşem birer sanat eseridir. Allah'ın onları yoktan var etmek için sebeplere ve vesilelere ihtiyaç yoktur (Allah'ı tenzih ederiz.) Allah'ın emri, bir varlığın ortaya çıkması için yeterlidir. Bunu anlamak için insanın kendi bedenindeki üstün yaratılışa bakması yeterlidir. Tüm bunları bir tesadüfler silsilesinin eseri olarak görmek, büyük bir mantık çöküntüsüdür.

İnsan, Bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor muı Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak Biz'e bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmişı" De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir." (Yasin Suresi, 77-79)

KUTUP AYISI KAFATASI

Yaş: 74 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Liaoning, Çin

Sayısız yaşayan fosilin sergilendiği Yaratılış Atlası serisi ve elinizdeki bu eser, Darwinistlerin paniğini güçlendiren, evrimin ölümünü Darwinistlere gösteren ve Darwinistlere artık insanları aldatamayacaklarını ispat eden önemli delillerdir. Örneğin günümüz kutup ayılarından farksız olan bu 74 milyon yıllık kutup ayısı kafatası bile tek başına, Darwinist paniği artırmak için yeterlidir.

Darwinizm'in ölümünü ilan eden bilimsel deliller arttıkça, Darwinistler "Bize bir şey olmadı" görünümüne bürünürler. Bilimle yapamadıkları ilmi mücadeleyi propaganda yolunu kullanarak yapmaya çalışırlar. Darwinizm'i çökerten çalışmaların üzerlerindeki etkisini insanlara sezdirmemeye çalışırlar. Oysa bu tavırlar, bilinçaltlarında ne kadar büyük bir çöküş yaşadıklarını görmek için yeterlidir.

YABANİ KÖPEK KAFATASI

Yaş: 50 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: İngiltere

Resimlerde fosilin kemik yapısının detayları görülmektedir.

Yabani köpekler, bulunan milyonlarca yaşayan fosilden sadece biridir. Tüm bu deliller göstermektedir ki, günümüzden 50 milyon yıl öncesinde, hatta daha da öncesinde günümüz yabani köpekleri, günümüz ayıları, günümüz çakalları, günümüz kaplanları yaşamıştır. Bir başka deyişle günümüzden milyonlarca yıl önce ortam, günümüz canlılarının bugünkü özellikleri ile yaşadıkları bir ortamdır. Evrimcilerin telkin etmeye çalıştıkları şekilde, yarı gelişmiş garip canlıların yaşamakta olduğu bir yer değildir. Fosil kayıtları, bizlere Darwinistlerin göstermeye çalıştığından tamamen farklı bir manzara sunmaktadır.

GRİZLY AYISI KAFATASI

Yaş: 81 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

"Jeolojik araştırmaların bugün gelinen safhasında, jeolojik kayıtlarda, Yaratılışçıların, Allah'ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur..."19

Evrimci biyolog Edmund J. Ambrose, bilimin gösterdiği gerçeği itiraf eden evrimcilerden biridir. Evrimi çürüten ve Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren fosil kayıtları gün geçtikçe artmaktadır. Resimde görülen 81 milyon yıllık grizly ayısı kafatası da, bu canlıların 81 milyon yıl önce de bugünkü görünümlerinde var olduklarını ortaya koymuştur. Bilimsel deliller objektif olarak değerlendirildiğinde, insanın sözde evrimi iddiası için de aynı sonucun geçerli olduğunu görürüz. Hiçbir canlı türünde değişim olmadığına göre, kuşkusuz insan da değişmemiştir. Her canlı varlık kendisine has özelliklerle yaratılmış ve yaşamıştır. Geçmişte ilkel hayvanların ya da ilkel insanların yaşadığı iddiası bir yalandan ibarettir.

SİYAH KURT KAFATASI

Yaş: 42 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Shan Dong, Çin

"Fosiller bize pek çok şey söylerler. Fakat söylemedikleri tek bir şey vardır ki, o da herhangi bir şeyin ataları olup olmadıklarıdır."20

Evrimci Colin Patterson bu sözlerle fosillerin evrim lehine hiçbir delil sunmadığını kabul etmiş olmaktadır. Buna karşın fosil kayıtları, sürekli olarak canlıların bugünkü görünümleriyle yoktan yaratıldıklarını göstermektedir. Resimde görülen 42 milyon yıllık siyah kurt kafatası, canlının 42 milyon yıl boyunca hiçbir değişime uğramadığının önemli bir delilidir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bilgi budur.

JAGUAR KAFATASI

Yaş: 87 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Shan Dong, Çin

Darwin'in insanlarla maymunların ortak bir atadan geldikleri tezi, ortaya ilk atıldığı dönemde de sonraki dönemlerde de bilimsel bulgularla desteklenemedi. O zamandan bu yana, yaklaşık 150 yıldır, insanın evrimi masalını desteklemek için gösterilen bütün gayretler sonuçsuz kaldı. Elde edilen fosiller, maymunların hep maymun, insanların da hep insan olarak var olduklarını, maymunların insanlara dönüşmediklerini ve maymunla insanın ortak bir ataya sahip olmadıklarını ispatladı. Fosil kayıtlarının kendilerini hayal kırıklığına uğratması ve içinde bulundukları delilsizlik karşısında, evrimcilerin yaptıkları tek şey, hiçbir gerçekliği olmayan kafataslarını tekrar tekrar sıralamak, sahteliği çoktan belgelenmiş fosiller üzerinde spekülasyonlar yapmak oldu. Ancak resimdeki 87 milyon yıllık jaguar kafatası fosili gibi fosiller bu spekülasyonları tamamen geçersiz kılmaktadır. Hiçbir canlının kafatasında on milyonlarca yıl boyunca en küçük bir değişiklik olmadığı gibi, maymunlarda ve insanlarda da bir değişiklik olmamıştır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistler, sürekli olarak evrimin ispatlanmış bir teori olduğu telkinini verirler. Türlerin birbirlerinden hayali türeyişlerinin hikayesini yazar, bunu anlaşılmaz Latince terimler kullanarak senaryolaştırırlar. Hiçbir Darwinist yayında, bu iddianın gerçek olduğuna dair tek bir bilimsel delil sunulmamıştır. Böyle bir delilin sunulması imkansızdır, çünkü buna dair tek bir bilimsel delil yoktur. Fakat asıl üzerinde durulması gereken, Darwinistlerin daha henüz hayatın kökenini, canlılığın nasıl ortaya çıktığını, ilk hücrenin ne şekilde meydana geldiğini açıklayamamış olmalarıdır. Henüz bu aşamayı geçememiş olan Darwinistlerin, fosil kayıtlarının sergilediği Yaratılış gerçeği delillerine karşı gösterdikleri tepki, yalnızca ideolojileri gereğidir.

Resimde görülen 65 milyon yıllık aslan kafatası, baştan geçersiz olan evrimi tamamen rafa kaldırmak için yeterli bir delildir. Fosil kafatasının, günümüz aslan kafataslarından hiçbir farkı bulunmamaktadır.

8 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top