< <
1 / total: 14

Giriş - Altın Çağ Müjdesi

Peygamberimiz (sav) bundan 1400 sene önce, ahir zamanda -yani içinde bulunduğumuz dönemde- yaşanacak olayları çok detaylı olarak bildirmiş ve bu dönemi kapsamlı olarak tarif etmiştir. Ahir zamanda insanların Kuran ahlakından uzaklaşacakları bir dönem olacağını; dünya çapında büyük bir bozulma, fitne, savaş, kargaşa ve dejenerasyon yaşanacağını haber vermiştir. Yine Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirildiği üzere, Allah bu dönemde, Hz. İsa (a.s.) ve Rabbimiz'in Hadi (hidayet veren) sıfatını taşıyan Hz. Mehdi (a.s.)'ı gönderecektir. Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun görüleceği bu mübarek dönemde, inkarcı felsefe ve ideolojiler tamamen ortadan kalkacak ve dünyanın dört bir yanında devam eden zulüm ve kargaşa tamamen sona erecektir. Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, Allah inancı Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki şekliyle yaşanacak, Kuran ahlakı insanlar arasında hakim olacak ve tüm dünya huzur ve barış mekanı olacaktır. Yeryüzünde hiçbir savaş ve çatışma yaşanmayacak, tüm silahlar ortadan kalkacak, tek bir kişinin dahi burnu kanamayacaktır. Geçmişte yaşanan ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler, yokluklar, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacak, her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır. Sanat ve estetik yönde de çok güzel gelişmeler yaşanacak, bu dönem, Yüce Rabbimiz'in izniyle "Altın Çağ" olarak anılacaktır.

Rabbimiz, bu dünyada imtihanın bir gereği olarak tüm güzelliklerin karşısında onların zıttı olan negatif güçleri de yaratır. Her dönemde peygamberlerin ve iman edenlerin karşısına zıt güçler yani inkarcılar çıkmış ve bunlar Allah inancına ve güzel ahlaka karşı mücadele içinde olmuşlardır. Bu, Allah'ın bir kanunudur. Hz. Musa döneminde Firavun'un, Hz. İbrahim (a.s.) döneminde Nemrud'un, Hz. Muhammed (sav) döneminde Ebu Leheb'in ve Mekkeli müşriklerin var olması, bu İlahi kanunun bir tecellisidir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verildiği üzere, Hz. İsa (a.s.)'ın nuzülünün ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun beklendiği ahir zamanda ortaya çıkacak olan negatif güç ise, "deccal" olacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtilen ahir zaman alametlerinin hemen hepsi Hicri 1400 tarihi itibariyle, yani tam Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği dönemde gerçekleşmiştir. Yüzlerce alametin gerçekleşmiş olması, ahir zamanın, içinde yaşadığımız dönem olduğunu gösteren ve aynı zamanda Altın Çağ'ın çok yakın olduğunu müjdeleyen çok önemli bir bilgidir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda deccal fitnesi de kendisini göstermiştir. Kitleleri dinsizliğe sürükleyen, dünyaya katliamlar, savaşlar getiren, toplumları dejenerasyona, anarşiye, bozgunculuğa ve cinayetlere sevk eden deccalin bu büyük fitnesi Darwinizm'dir. Darwinizm, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde 150 yıl içinde toplumlara dayatmayla hakim edilmiş, insanlar bu büyük yalanla kitleler halinde aldatılmış, bazı toplumlar Darwinist ideolojiyi kendilerine dayanak alarak savaşlara, katliamlara, teröre, anarşiye sürüklenmiştir. Deccaliyet, Darwinizm fitnesiyle bütün dünyayı sarmış, hiçbir bilimsel kanıta dayanmamasına rağmen sahte iddialar ve delillerle kimi devletlerin resmi koruması altına girmiştir. Darwinist ideoloji, ahir zamanın en büyük fitnesi olması nedeniyle kısa süre içinde sahte bir başarıya ulaşmış, gelmiş geçmiş en büyük kitle aldatmacası olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.

Ancak elbette her büyük fitne gibi, deccalin bu büyük fitnesi de yıkılıp yok olmak üzeredir. Ahir zamanın kutlu dönemi Altın Çağ, deccalin fitnesinin sona erdiği, savaşların ve çatışmaların son bulduğu, insanlığa büyük belalar getiren dinsiz ideolojilerin tarihin karanlıklarına gömüldüğü ve dünyanın bolluk, bereket ve adaletle dolup taştığı bir dönem olacaktır. Bu dönemde İslam ahlakı tüm dünyaya yayılacak, insanlar akın akın Allah inancına yöneleceklerdir. İşte bu kutlu dönem çok yaklaşmıştır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerine göre, Hz. Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir. İnsanlar tarafından tanınacağı vakit pek yakındır. Yine hadislerden anlaşıldığı üzere Hz. İsa (a.s.)'ın nuzülü de çok yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Dünya çapında deccal sisteminin en büyük fitnesi olan Darwinizm ise, tarihinin en büyük yenilgisini almıştır. Deccal artık ölmüştür. Çok yaklaştığımız Altın Çağ'ın bereket ve bolluğu, huzur ve güvenliği Allah'ın izniyle tüm insanlığa hakim olacak, tüm dünyayı sarıp kuşatacaktır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur:

"Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır." (Mücadele Suresi, 21)

 

1 / total 14
Harun Yahya'nın Darwinist Deccaliyetin Ölümü ''150 Yıl Süren Darwinist Aldatmacanın Sonu'' kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top