MP3 : Yaratılışın kanıtlarından biri olan en büyük patlama: Big Bang